NINGBO COMBINE SHUTTLECOCK CO., LTD. NINGBO COMBINE SHUTTLECOCK CO., LTD. NINGBO COMBINE SHUTTLECOCK CO., LTD. NINGBO COMBINE SHUTTLECOCK CO., LTD. NINGBO COMBINE SHUTTLECOCK CO., LTD.
All rights reserved.NINGBO COMBINE SHUTTLECOCK CO., LTD.
Address:No.359 North Xiaying Road Ningbo China  P.C.:315105
Telphone:86-574-88495212 88239531 88495999
Fax:86-574-88495343  E-mail:youhe@youhe.cn  Technical Support:cnzcn.net